PRÖVA SJÄLV
Du kan använda programmet fritt i två veckor.
Därefter fungerar programmet som bildvisare
och för att läsa meta-information.

För den skarpa versionen ber vi dig köpa en licens.
Den kostar 90:- USD dvs ca 70:- EUR eller ca 600:- SEK.

Windows
Hämta weSee för WIN (8 Mbyte)

Macintosh
När du hämtar program, använd då Safari, Firefox eller liknande.
Explorer för MAC har ej uppdaterats på länge och fungerar inte alltid så bra.

Hämta weSee för MAC (2 Mbyte).

Köp licens genom Kagi e-handel

Tala om vad du tycker: lars@wesee.se
Om det inte fungerar, tala om det för oss. Bilägg gärna en skärmdump med det aktuella felet.
Om det fungerar, berätta för andra.

KÄNDA BUGGAR:
Uppdatering av PDF-filer fungerar inte just nu.